Moen Marin inngår kontrakt på leveranse av el-båter til havbruksnæringen for 200 mill. - Moen Marin

Nyheter

Moen Marin inngår kontrakt på leveranse av el-båter til havbruksnæringen for 200 mill.

Moen Marin har inngått avtale med Moen Ship Management om levering av 10 el-hybrid båter for levering i 2020/2021. Avtalen følger som en konsekvens av en vellykket satsning over flere år på El- og hybridbåter til havbruksnæringen. Vi har allerede produsert en rekke fartøy med hybrid fremdrift, og vi ser at vårt konsept mer enn innfrir våre forventninger til redusert drivstoff forbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og miljøbesparelser.

Foto: Daglig leder Terje Andreassen i Moen Marin og administrerende direktør Lars Mælen i Moen Ship Management.

For at vi skal nå våre felles ambisjoner for det grønne skifte innenfor havbruksnæringen er vi avhengig av at næringen tar i bruk mer miljøvennlige fremdriftsløsninger for sine fartøy. Denne kontrakten vil bidra til at Moen Marin får styrket sin kompetanse og posisjon som den ledende leverandøren av El- og hybridbåter. Dette er viktig for å sikre standardisering og økt volum av fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger – dette vil komme hele bransjen til gode sier Terje Andreassen i Moen Marin.

Moen Ship Management vil tilby markedet utleie av de ny elbåtene. Selskapet merker økende interesse for å leie el- og hybridbåter. Elektrifisering av arbeids- og servicebåter til havbruksnæringen er fortsatt i tidlig fase, men vi tror dette bare er begynnelsen sier Lars Mælen – administrerende direktør i Moen Ship Management.

De nye hybridbåtene har alle elektriske fremdriftsløsninger som er utviklet av det norske teknologiselskapet ZEM AS. ZEM er en pioner innenfor området og har tidligere levert både batterisystemer og fremdriftsløsninger til en rekke prosjekter innenfor maritim sektor bla offshore fartøy, offshore installasjoner, ferger og turistfartøy – og sist men ikke minst servicebåter til oppdrettsnæringen. ZEM har over flere år samarbeidet tett med DNV-GL for å sikre effektiv og sikker implementering av batteriløsninger i maritim sektor. 

For de som – fortsatt – lurer på om el-båter er fremtiden, er svaret nei – skiftet skjer nå!

Ikke bare sikrer en hybridbåt bedre fiskevelferd, bedre HMS, økt driftssikkerhet og større driftsbesparelser i alle operasjoner, den sørger også for betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing.