Lerøy oppnår svært gode resultater med ny SkaMik-utgave - Moen Marin

Nyheter

Lerøy oppnår svært gode resultater med ny SkaMik-utgave

SkaMik er i full gang med utrullingen av neste generasjon av selskapets avlusningskonsept. Lerøy Midt har allerede startet avlusning med SkaMik 1.5, og kan melde om stabile og svært gode resultater på lusefjerning og fiskevelferd.

Siden lanseringen i 2014 har SkaMik solgt 15 avlusingsenheter til oppdrettere langs hele kysten. Nå har teknologien fått sin hittil største oppgradering.

– SkaMik har for mange oppdrettere vært en viktig del av selskapenes avlusningsstrategi, og kundene får nå et enda bedre verktøy i lusekampen. For Moen Marin er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid og utvikling av produktet. I nært samarbeid med flere av våre kunder har vi derfor analysert resultater og erfaringer. Det er summen av denne kunnskapen som danner grunnlaget for det omfattende utviklingsarbeidet som vi nå har gjort, sier administrerende direktør Terje Andreassen i Moen Marin, selskapet som har ansvaret for salg og kundeoppfølging av SkaMik.

Den nye versjonen, SkaMik 1.5, er endret og forbedret på en rekke områder. Målsettingen med oppgraderingen har vært å utvikle et produkt med stabil høy avlusningseffekt med fokus på fiskevelferd.

– SkaMik 1.5 opererer med økt vannmengde og redusert vanntrykk. På SkaMik 1.5 har operatøren full kontroll over vanntrykket, forklarer Helge Brenderyen i Moen Marin.

I likhet med forgjengeren er SkaMik 1.5 et av få systemer som håndterer fisk i alle størrelser, også fisk over fem kilo.

Lerøy Midt har allerede satt SkaMik 1.5 i drift. Så langt har oppdrettsgiganten gjennomført avlusing på mer enn 1300 tonn laks med den oppgraderte SkaMik-versjonen.

– Tilbakemeldingene fra Lerøy Midt er svært positive, både med tanke på effekt og fiskevelferd, sier Terje Andreassen.

FAKTA: Resultater fra avlusning med SkaMik 1.5

Volum Antall fisk Vekt (gj.snitt) Bevegelig liten lus Bevegelig stor lus Kjønnsmoden lus
Merd 1 630 tonn 131 000 4,8 kg 95 % 95 % 93 %
Merd 2 700 tonn 194 000 3,6 kg 91 % 85 % 95 %

 

Umiddelbar avlusing, gj. snitt effekt. Kilde: Lerøy Midt, avlusing SkaMik 1.5, Fætten 19. – 25. juni.

– Det er vårt gode og nære samarbeid med kundene som er årsaken til at vi kan lansere SkaMik 1.5. Oppdretterne stiller tøffe krav til oss, men bidrar samtidig med konstruktive tilbakemeldinger som er helt avgjørende for vårt innovasjons- og utviklingsarbeid. Lerøy Midt har i særdeleshet vært en positiv bidragsyter, avslutter Andreassen.