Kompetanse - Moen Marin

Nyheter

Kompetanse

Kompetanse

Vår solide kompetanse er møysommelig bygget blant annet gjennom stadig nye bedriftsmessige oppdateringer, og valg av personell med høy fagkunnskap. Bedriftens utvikling gjennom mange ti-år har dessuten gitt oss uvurderlige erfaringer vi vil bygge videre på. Med en stab på ca. 40 høyt kvalifiserte fagfolk, og med våre samarbeidspartnere i nærområdet, kan Moen Marin tilby prosjektering og nybygging av fartøyer i ulike klasser, samt utføre service og skipsreparasjon innen:

• Stål/aluminiumsarbeider

• Maling/korrosjonsbeskyttelse

• Maskineri, rørsystemer, VVS

• Skipselektronikk/automasjon

• Brannvern

• Kransertifisering

• Kjøle-/fryseteknikk

• Avfallshåndtering

Med to forskjellige lokaliteter kan Moen Marin tilby effektiv og fleksibel service og reparasjon for:

• Brønnbåter, oppdrettsfartøy, fiskehelse/desinfisering

• Ferger, hurtigbåter

• Fiskefartøyer

• Offshore service fartøyer (PSV, AHTS, stand-by, seismikk), slepebåter

• Kystfraktefartøyer

Vi har gjennom vår tilstedeværelse og internasjonale nettverk etablert gode samarbeidsrelasjoner med virksomheter både i Kina, Kroatia, Estland, Latvia, og Polen. Vi stiller høye krav til kompetansen hos alle aktører i dette nettverket – noe som over tid vil bidra til å styrke konkurranseevnen og komme selskapets kunder til gode.