"Fremtiden på sjøen er elektrisk", Thon Hotel Lofoten 30. mars kl 09:00 - 12:00 - Moen Marin

Nyheter

«Fremtiden på sjøen er elektrisk», Thon Hotel Lofoten 30. mars kl 09:00 – 12:00

Program:

– 09:00 Velkommen

– «Angelsen senior – motivasjon, ønsker og fremtidstro»  Øystein Angelsen

– «Batteri Hybrid Framdrift på Angelsen Senior – Hvordan, hvorfor og hva har vi oppnådd?»

Lars Eide, Elmarin

– «Elektrifisering av fiskebåtnæringa, muligheter for framtida?»  Vegar Livik, Moen Marin.

– Kaffepause (Ca kl 10:10-10:30)

– «Digitalisering i kystflåten bidrar til et grønnere havrom»

Jan-Egil Wagnild, Moen Marin

– «Miljøfokus i fiskerinæringen er god business»

Jan Kjetil Paulsen, Bellona

– «Skipsdesign, en faktor for miljøvennlig drift?»

Ole Holm, Marin Design AS

– «Det offentlige virkemiddelapparatet; ønsker, muligheter og støtteordninger»

 *   Avslutning ca kl 12:00

Påmelding og informasjon christina.ekseth@moenmarin.no