Sterkt 2015 fra Moen Marin Group - Moen Marin

Nyheter

Sterkt 2015 fra Moen Marin Group

Moen Marin Group (MMG) er blitt landets ledende leverandør av servicefartøyer til havbruksnæringen. Konsernet økte i fjor inntektene med 40 prosent. Siden 2011 har konsernet doblet antall ansatte.

Samlet økte de 9 selskapene i Moen Marin Group (MMG) sine inntekter med drøyt 85 millioner kroner i fjor, en økning på 40,6 prosent fra 2014. MMGs samlede driftsinntekter var på 294,7 millioner kroner. Konsernet forbedret dermed sitt driftsresultat med 15,4 millioner fra 2014, til 24,9 millioner kroner i fjor. Så sent som i 2013 viste konsernregnskapet røde tall.

Størst i sin klasse
– Vi ser nå resultatene av en vellykket og langsiktig snuoperasjon i MMG. Vi har et klart og tydelig mål om å utvikle en slagkraftig, kompetent og dynamisk organisasjon. Det gjør oss i stand til å levere båter og maritime tjenester til en kvalitet og pris som markedet etterspør, sier konsernsjef Are Brekk.

Både nybygg- og servicevirksomhetene i MMG har vokst i 2015:
MMG er i dag landets ledende leverandør av servicefartøyer til oppdrettsnæringen. Inntektene fra produksjon av katamaraner og énskrogsfartøyer passerte 210 millioner kroner i 2015. Omsetningen innenfor virksomhetsområdet er dermed doblet på to år.
Inntektene fra service og vedlikehold vokste med 77 prosent i 2015, til 77,7 millioner kroner.

Fra 26 til 60 ansatte
Resultatforbedringen i MMG er knyttet til omsetningsvekst, mer effektiv bruk av konsernets samlede infrastruktur og en strategisk satsing på kompetansebygging i egen organisasjon. Fra 2011 og fram til i dag har sysselsettingen i MMG-konsernet økt fra 26 til 60.

– Vi har i denne perioden rekruttert mer enn 30 nye medarbeidere. Det har gitt oss en svært dyktig organisasjon med sterk kompetansemessig ballast innenfor konsernets virksomhetsområder, sier Brekk.

Dette er MMG
MMG består i dag av åtte selskaper i tillegg til morselskapet Moen Marin Group AS (MMGs eierandel i parentes):

  • Moen Marin AS (100 %)
  • Moen Marin Service AS (100 %)
  • Moen Ship Management AS (100 %)
  • Moen Power AS (75 %)
  • Nærøysund Kystservice AS (100 %)
  • Moen Eiendommer AS (100 %)
  • Nærøysundterminalene AS (100 %)
  • Fellesbygget Ottersøy AS (66 %)

MMG eier også 50 % av Moen Kraftbetong AS og og 19 % SkaMik AS. Selskapene har utviklet verdens største fôrflåte og kjemikaliefri avlusingsteknologi for havbruksnæringen. I tillegg har MMG 10 % eierandel i flyselskapet Fisher AS. MMG eies av Skipsinvest AS, Rodo Invest AS og Haspro AS, med like store eierandeler.