Moen Marin AS søker 1 til 2 utviklere for å lage en database - Moen Marin

Moen Marin AS søker 1 til 2 utviklere for å lage en database

Ønsker 2.- 4. klasse studenter for deltidsprosjekt, oppstart desember/januar. Kjennskap til PostgreSQL og skripting/programmering er en fordel.

Moen Marin er Norges ledende leverandør av arbeidsbåter til oppdrettsnæringen. Målet er å lage en database for autogenerering av delkapitler for spesifikasjonene båtene bygges etter.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksible arbeidsvilkår, tilgang til egen PC og førstehåndkjennskap til en spennende bedrift og næring. Kontorplass blir sammen med resten av vårt utviklerteam.

Send CV og en kort søknad til tord.reinaas@moenmarin.no om du er interessert. Intervju gjøres fortløpende.