Verft

Slipphall

Vår overbygde slipphall med porthøyde 18 meter ligger på Kolvereid. Slippvogna på 40 x 12 meter har en kapasitet på 350 tonn.

Spesifikasjoner slipp

Slippvogn40×12 meter
Porthøyde18 meter
Tonnasje350 tonn
Travers64 tonn
Mobilkran 40 tonn
Kai100 m. – dybde 5,5-4,3 m.
Kai55 m. – dybde 4,3-3,3 m.
Flytekai 30 m.

Større fartøyer opptil 100 meter kan dokksettes i Ottersøy. For oppdrag som kan utføres ved kai, håndterer Moen Marin fartøyer opptil 150 meter.

Vårt maritime kompetansesenter sikrer tilgang og fasiliteter til alle nødvendige fag for vedlikehold, ombygging, overflatebehandling, motor, maskinering, kran, hydraulikk, VVS, navigasjon og skipselektriske arbeider.

Alle våre verftstjenester dokumentertes og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy tjenestekvalitet og minimal påvirkning av miljøet.

Våre tjenester leveres av en stab med fagarbeidere med mer enn 300 sertifikater og fagbrev og av godkjente samarbeidspartnere:

 • Industrimekanikere
 • Sveisere
 • Platearbeidere
 • Overflatebehandlere
 • Motormekanikere
 • Hydraulikkere
 • Industrirørleggere
 • Prosjektingeniører
 • Skipsingeniører
 • Skipselektrikere
 • Navigasjonsutstyr

Moen Marin ønsker å jobbe tett med rederiet i forkant av planlagte dokkinger, for å bidra til kortest mulig offhire for kunde. I samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik legger vi til rette for kurs- og opplæringspakker for mannskaper under planlagte opphold i tørrdokka.

Verftet ligger sentralt i forhold til kommunikasjoner og overnatting, som gjør reise og opphold enkelt.