Verft

Overflatebehandling

Moen Marin har lang erfaring med overflatebehandling som sandblåsing, metallisering og maling på fartøyer opptil 100 meter.

Arbeidene utføres effektivt i godt egnede fasiliteter ved våre to anlegg i Ottersøy og på Kolvereid.

Moen Marin ønsker å jobbe tett med rederiet i forkant av forkant av overflatearbeider, for å bidra til kortest mulig offhire for kunde. Ta kontakt så tidlig som mulig.

Alle våre verfttjenester dokumentertes og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy kvalitet på tjenestene og minimal påvirkning av miljøet. Våre tjenester leveres av en stab med fagarbeidere med mer enn 300 sertifikater og fagbrev.