Verft

Desinfeksjon

Moen Marin bidrar til forebygging av smitte i havbruksnæringen gjennom profesjonell desinfeksjon av fartøyer og utstyr i henhold til gjeldende forskrifter og krav.

Desinfeksjon av fartøyer og utstyr som benyttes i havbruk, er sammen med rengjøring et viktig smittehygienisk tiltak i bekjempelse av fiskesykdommer.

Våre tjenester dokumentertes og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 som sikrer høy kvalitet på tjenestene og minimal påvirkning av miljøet.