Grønne fartøy - Moen Marin

Grønne fartøy

Alle våre båter kan leveres med elektrisk og hybrid fremdrift. Dette bidrar til betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for mannskapet ved at støy og vibrasjoner reduseres kraftig. Drifts- og vedlikeholdskostnader vil også reduseres.

Vår samarbeidspartner på elektriske batteriløsninger, Zem, har over 15 års erfaring. Med lithium Ion batterier bidrar ZEM med teknologi og kunnskap om batteriløsninger til havbruksnæringen. ZEMs batteri- og drivlineløsninger integrerer toppmoderne komponenter fra bransjeledende produsenter til et veldig trygt og robust system.

Enova kan gi økonomisk støtte til dem som investerer i el-/hybridbåter. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt, men er begrenset til 40 prosent av merkostnaden for store virksomheter, og 50 prosent for små og mellomstore virksomheter. Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Mer info på enova.no.