Elektrisk

Velkommen til en renere og bedre arbeidshverdag på sjøen!

Enova kan gi økonomisk støtte til dem som investerer i el-/hybridbåter. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt, men er begrenset til 40 prosent av merkostnaden for store virksomheter, og 50 prosent for små og mellomstore virksomheter. Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Mer info på enova.no.