Elektrisk - Moen Marin

Elektrisk

Alle våre båter kan leveres med elektrisk og hybrid drift. Det bidrar til betydelig mindre klimautslipp og lokal forurensing. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for mannskapet ved at støy og vibrasjoner gjennom arbeidsdagen reduseres kraftig.

Enova kan gi økonomisk støtte til dem som investerer i el-/hybridbåter. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt, men er begrenset til 40 prosent av merkostnaden for store virksomheter, og 50 prosent for små og mellomstore virksomheter. Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Mer info på enova.no.