Om Moen Marin

Varemerket Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Vi leder an i elektrifisering og digitalisering av fiskeri- og havbruksflåten.

Moen Marin er det viktigste skipsverftet mellom Trondheimsfjorden og Lofoten, og håndterer fartøyer opp til 150 meter.

Maritim ekspertise i 100 år

Moen Marin er fortellingen om hvordan godt håndverk, klokskap og dristige valg har utviklet morgendagens maritime løsninger gjennom mer enn 100 år!

Les mer

Vår dokumenterte og erfaringsbaserte kompetanse har gjennom generasjoner bygget skipsverftet som i dag er kjent for høy kvalitet og effektive leveranser.

Moen Marin utvikler nå morgendagens maritime løsninger i tett samarbeid med våre kunder.

Fremtiden er elektrisk

Moen Marin sto bak en elektrisk revolusjon, da verdens største fiskefartøy med hybridelektrisk framdrift ble presentert under LofotFishing 2019.

MS Angelsen Senior, hjemmehørende i Lofoten, er utviklet med norsk kompetanse basert på idéene til rederiet Hans Angelsen og Sønner AS.

Sjekk Tekfisks podcast

Moen Marins verft er KIWA-sertifisert i henhold til
ISO 9001 og ISO 14001. Dette sikrer høy kvalitet på tjenestene og minimal påvirkning av miljøet.

Vår nybyggvirksomhet blir løpende revidert i henhold til kvalitetssystemer (ISO 9001) sertifisert av DNV GL.