Moen Sobit Fòrlukesystem

Sobit Fôrlukesystem bidrar til at fôrmottak
blir enklere og sikrere (HMS). Systemet gir
deg full kontroll med fylling av fôr, samt
nøyaktig sanntids overvåking av fôrnivået
i siloene.

Systemet er skreddersydd
for nye og eksisterende fôringsplattformer.

Sobit Fôrlukesystem – innhold:
• Elektronisk/automatisk åpning og lukking av lukene
• Helautomatisk styring fra enheter som viser all nødvendig informasjon, f.eks. fra trådløs håndholdt
fjernkontroll (visuell overvåking), eller fra PC eller trådløst nettbrett (land/kontor) via internett (WIFI,
3G/4G eller ICE-net) eller flåtens intranett
• Kameramodul for visuell overvåking (via internett eller flåtens intranett)
• Full styring av åpning/lukking av luker, overvåking av nøyaktig fôrnivå, -temperatur, -fuktighet i silo
• Full styring av silo innhold (inn/ut-flyt) med statistikk funksjon for benchmarking
• Viser sanntids siloaktivitet
• Systemet arbeider som ”stand-alone”, uavhengig av generator. Det drives av to batterier som mottar
ladning. Systemet kan også starte og stoppe generatoren
• Fylling av fôrtankene kan foretas uten at flåtens personell er til stede
• Ventilasjonsfunksjon – lukene kan låses i åpen stilling – fra 10 – 100%

 

Rask og effektiv montering av utstyr – mens full
drift opprettholdes

Montasje og installasjon:
• Utstyret kan tilpasses alle eksisterende siloløsninger kun med enkle ombygninger på stedet
• Gamle lukedeksler vil i de fleste tilfeller erstattes av nye toppluker – sveisearbeid unngåes
• Monteringstiden er kort og derfor meget kostnadseffektiv – ingen stopp i daglig drift
HMS:
• Ingen tunge løft, håndteres ved bruk av minimal fysisk kraft (ved manuell åpning)
• Lukeåpning 90 cm over dekk eliminerer sjansen for å falle ned i siloen
• Utformingen forhindrer kraftig vind i å påvirke lukens posisjon i åpen tilstand eller under fylling
• Automatisk rapportering av eventuelle feil i systemet
Teknisk:
• Utstyret er produsert i høykvalitets materialer for bruk i det maritime miljøet
• Det er lagt stor vekt på god tilgang for vedlikehold og service
• Service-kit med alle nødvendige deler inkludert i leveransen

Moen Marin AS

Flere produkter

 • Hovedkontor Kolvereid
 • Post- og besøksadresse:
  Moen Marin AS
  Strandvegen 11,
  7970 Kolvereid
  Tlf: +47 74 38 22 00
 • Avdelingskontor Trondheim
 • Besøk: Havnegt. 9, Pirsenteret
  (inng. 1, 4 etg.)
  Post: postboks 1287 Sluppen
  7462 Trondheim
Moen Marin AS
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke Moenmarin.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
Alle rettigheter forbeholdt Moen Marin AS. ©2019. Web og design av Genc Media & Rokseth Media.